Основним завданням другого курсу є продовження вивчення і вдосконалення базових теоретичних знань з техніки мовлення, дикційної та орфоепічної нормативності, наголошування та лексикографічних норм сучасної української мови; продовження роботи над дикційними вадами кожного студента для подальшого їх усунення. Підготовка мовного апарату майбутнього актора театру ляльок до повноцінної словесної дії в літературному та драматургічному матеріалі в «живому» плані та з лялькою. Продовжується робота з усіх розділів техніки мови. Удосконалення силизвука в умовах активної поведінки. Робота над гекзаметром. Студенти опрацьовують особливості роботи читця над байкою та віршованою або прозовою казкою.